Home

„STAGIILE DE PREGĂTIRE PRACTICĂ LA AGENŢII ECONOMICI – O POARTĂ DE ACCES PE PIAŢA MUNCII”

 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în parteneriat cu

-      INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione (Torino, Italia)

-      IHK BILDUNGSZENTRUM COTTBUS GmbH /GERMANIA

-      De Lorenzo Spa (Italia)

organizează practica studenţilor albaiulieni în cadrul proiectului „Stagiile de pregătire practică la agenţii economici - o poartă de acces pe piaţa muncii”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, contract nr. POSDRU/109/2.1/G/81578.


Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea convergenţei dintre formarea universitară şi viaţa activă, prin furnizarea către studenţi a unui program integrat de consiliere şi de practică la agenţii economici, în scopul dezvoltării aptitudinilor de muncă în condiţii de tehnologie avansată şi creşterii gradului de integrare şi menţinere pe piaţa muncii. Astfel, prin activităţile proiectului:

-   se va realiza formarea de competenţe practice adaptate cerinţelor angajatorilor şi consiliere privind orientarea în carieră pentru 300 studenţi (155 de studenţi în primul an şi 145 în anul al doilea de implementare), dintre care, 70 de studenţi vor efectua stagiile de practică în străinătate,

-   se vor acorda studenţilor subvenţii şi 10 premii pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe parcursul stagiului, acordate cu deplina respectare a egalităţii de şansă;

-   se va dezvolta un parteneriat regional cu potenţiali angajatori, agenţi economici, companii din străinătate şi alte instituţii publice sau organizaţii neguvernamentale, se vor încheia 30 de parteneriate bilaterale de practică şi se vor crea materiale suport pentru monitorizarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor;

-   se va derula o campanie de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

 

 

   Prezentare Conferinta Finala  
 

     

     

     

     

Anunturi
| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright 2012. Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia