Evenimente » Lansare inscrieri

 

ANUNŢ

ÎNSCRIERI PENTRU SELECŢIE PRACTICA DE VARĂ

 

            Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în calitate de beneficiar al proiectului “Stagiile de pregătire practică la agenţii economici – o poartă de acces pe piaţa muncii” organizează în  perioada 26 martie – 30 aprilie 2012 activitatea de constituire a grupelor de practică pentru studenţi.

            Studenţii care doresc să facă parte din cadrul grupelor de practică sunt aşteptaţi, în această perioadă, zilnic între orele 10 - 12 la sediul Centrului pentru Managementul Calităţii, Palatul Apor, parter- stânga, la doamna Simona Pârv pentru a depune cererea de înscriere.

            Prin acest proiect:

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European

prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane 2007-2013

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:

 

1.  Se pot înscrie studenţi înmatriculaţi in sistemul naţional de învăţământ care efectuează studii de licenţă sau masterat în cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, care au prevăzută practica în planul de învăţământ.

2. Se pot înscrie studenţii de la următoarele specializări: Informatică (licenţă anul II, master anul I), Electronică aplicată (licenţă anii  I, II, III), Ingineria mediului (licenţă anii  I, II, III), Măsurători terestre şi cadastru (licenţă anii  I, II, III), Asistenţă socială (licenţă anii I, II), Sociologie (licenţă anii I, II), Economia comerţului, turismului şi serviciilor (licenţă anii I, II), Administrarea afacerilor (licenţă anii I, II), Marketing (licenţă anii I, II).

           

TOŢI STUDENŢII ÎNSCRIŞI  VOR PARTICIPA LA SELECTIE.

            Selecţia se va derula în luna mai 2012. Ora şi locaţia selecţiei vor fi anunţate pe site-ul proiectului la adresa: http://www.uabpracticastudenti.ro/

 

            Selecţia grupului ţintă al studenţilor, se va desfăşura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, egalitate de şanse şi nediscriminare, şi luarea în considerare a tuturor politicilor şi practicilor prin care să nu se realizeze nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată.


Manager Proiect

Prof. univ. dr. ing. Ioan ILEANĂ

 

Anunturi
| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright 2012. Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia