Parteneri trasnationali » Informatii

 

Partenerii transnaţionali cu care s-a încheiat acordul de parteneriat depus odată cu cererea de finanţare se vor implica în furnizare de informaţii, resurse umane şi materiale precum şi în implementarea unor activităţi ale proiectului.

 

- Partenerii vor contribui cu informaţii la realizarea bazei de date cu agenţi economici la care sunt întrunite condiţiile pentru a derula practica studenţilor.

- Participarea partenerilor în acest proiect presupune prezenţa experţilor pe termen lung în echipa de implementare. Specialişti ai partenerilor îşi vor valorifica expertiza prin participarea cu expozeuri la schimbul de experienţă “Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătăţirii convergenţei dintre formarea universitară şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condiţiile unor tehnologii avansate”. “ şi vor contribui la  diseminarea concluziilor formulate prin transmiterea lor la alţi actori sociali şi parteneri din ţară şi din străinătate. Pe parcursul evenimentului experţii partenerului vor putea lua contact cu agenţi economici români pentru un schimb de informaţii şi/sau bune practici.

- Partenerii vor implementa efectuarea stagiilor de practică in străinătate. În acest scop ei vor contacta companiile a căror domeniu de activitate corespunde cu specializările studenţilor din grupul ţintă şi vor facilita încheierea parteneriatelor cu acestea, pentru derularea stagiului de practică. Vor facilita de asemenea încheierea convenţiilor de practică cu nominalizarea tutorilor, distribuţia studenţilor la locurile de muncă  şi se vor implica în asigurarea condiţiilor de şedere a studenţilor în străinătate. La locul de muncă,  studenţii vor beneficia de toate resursele materiale/dotările tehnice ale acestora pentru instruire şi desfăşurarea de activităţi practice solicitate de agentul economic. Experţii partenerilor vor contribui la activităţile de evaluare a studenţilor pentru participarea la stagiile de practică.

- Experţi ai partenerilor vor contribui la implementarea activităţii de orientare si consiliere profesională a studenţilor care efectuează stagiul de practică în străinătate.

Anunturi
| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright 2012. Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia