Prezentare proiect » Obiective

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea convergenţei dintre formarea universitară  şi viaţa activă, prin furnizarea către studenţi a unui program integrat de consiliere şi de practică la agenţii economici.

 

Proiectul îşi propune îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

• Dezvoltarea parteneriatului existent între Universitate, potenţiali angajatori, agenţi economici şi alte instituţii în vederea colaborării pentru desfăşurarea de stagii de practică pentru studenţi şi angajarea ulterioară a acestora la firme importante din domeniul lor de specialitate.

• Creşterea relevanţei pregătirii universitare a studenţilor în raport cu cerinţele pieţei muncii prin realizarea în ţară şi în străinătate a unor stagii de pregătire practică şi prin furnizarea de servicii de orientare şi consiliere profesională în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. Pe parcursul stagiilor studenţii vor primi subvenţii financiare individuale şi premii.

• Creşterea relevanţei rezultatelor învăţării dobândite la locul de muncă prin crearea de materiale suport actualizate şi particularizate în funcţie de agentul economic la care se desfăşoară stagiul de practică.

• Realizarea unei Campanii de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

 

Anunturi
| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright 2012. Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia