Prezentare proiect » Activitati

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ALE PROEICTULUI

 

Dezvoltarea parteneriatului regional existent între Universitate, întreprinderi şi instituţii. -  Identificarea şi contactarea unor potenţiali noi parteneri în desfăşurarea stagiilor de practică pentru studenţi.

- Realizarea unei întâlniri între studenţii din grupul ţintă şi studenţi ai universităţii care au participat deja la stagii de practică la agenţi economici din ţară şi din străinătate.

- Realizarea unui schimb de experienţă “Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătăţirii convergenţei dintre formarea universitară şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condiţiile unor tehnologii avansate”.

- Încheierea/prelungirea parteneriatelor bilaterale universitate + agent economic pentru desfăşurarea stagiilor de practică pentru studenţi.

 

Desfăşurarea de stagii de pregătire practică, la partenerii implicaţi în proiect.

Scopul este ca studenţii să  cunoască nemijlocit cerinţele, nevoile, responsabilităţile şi beneficiile pe care le implică un post de lucru în condiţii de aparatură şi tehnologie performantă şi modernă.  In cei 2 ani se preconizează efectuarea a 18 stagii de practică în ţară la care vor participa 230 de studenţi şi  12 stagii de practică in străinătate la care vor participa 70 de studenţi. Domeniile de specializare sunt: turism şi servicii, administrarea afacerilor , marketing, informatica, electronica, ingineria mediului, cadastru, asistenta sociala si sociologie. Stagiile în ţară vor fi implementate de solicitant iar cele din străinătate de partener.

- Înscrierea studenţilor.

- Selecţia studenţilor cu deplina respectare a principiului egalităţii de şanse şi nediscriminării.

- Distribuţia publică studenţilor la stagiile de practică.

- Stabilirea supervizorilor din universitate.

- Încheierea de Convenţii de practică.

- Desfăşurarea şi monitorizarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor. Stagiile se vor organiza în ţară şi străinătate, conform prevederilor planului de învăţământ, a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3955 din 09 mai 2008 şi reglementărilor legale în vigoare. Cadrele didactice supervizori  vor contacta studenţii, vor organiza cazarea şi deplasarea lor, vor aviza repartiţia studenţilor la locurile de muncă şi le vor  distribui caietele de practică şi documentele necesare deplasării şi cazării, vor verifica activitatea studenţilor şi modul în care aceştia îşi îndeplinesc sarcinile de muncă.

- Acordarea de subvenţii financiare individuale studenţilor.

- Activităţi de evaluare a stagiilor de practică. Evaluarea va fi efectuată de o comisie pe baza rezultatelor obţinute de studenţi, cuantificate în funcţie de criterii de evaluare. Criteriile de evaluare vor fi făcute publice prin postarea pe situl proiectului înaintea derulării stagiilor de practică.

- Acordarea de premii pentru performanţe deosebite ale studenţilor. Criteriile de acordare a premiilor se stabilesc de echipa de management şi devin publice înaintea organizării stagiului de pregătire practică.

 

Activităţi de orientare şi consiliere profesională a studenţilor care efectuează stagiul de practică.

 

Crearea de materiale suport pentru monitorizarea stagiilor de pregătire practică a studenţilor. Se vor realiza 1 Ghid al studentului şi modele de caiete de practică  particularizate în funcţie de agentul economic partener, de specializarea studenţilor şi condiţiile specifice de muncă (dotare tehnică, microclimat, sisteme de securitatea muncii). Caietele se vor distribui studenţilor.

 

Campanie de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

 

 

Anunturi
| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright 2012. Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia