Prezentare proiect » Rezultate estimate

PRINCIPALELE REZULTATE ESTIMATE ALE PROIECTULUI

 

Ø O bază de date cu partenerii.

Ø 30 parteneriate bilaterale universitate-agent economic.

Ø O întâlnire între studenţii din grupul ţintă şi alţi studenţi ai universităţii care au participat la stagii asemănătoare derulate în proiecte anterioare.

Ø Un schimb de experienţă cu tema “Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de practică în vederea îmbunătăţirii convergenţei dintre formarea universitară  şi dezvoltarea aptitudinilor de muncă în condiţiile unor tehnologii avansate “.

Ø 230 de studenţi vor  participa la  stagii de practică desfăşurate în ţară şi 70 de studenţi vor participa la stagii de practică desfăşurate în străinătate. Minim 280 studenţi vor finaliza cu succes stagiile de practică.

Ø 1 Ghid al studentului .

Ø 30 premii acordate studenţilor pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe parcursul stagiului.

Ø 300 de studenţi vor beneficia de consiliere şi orientare profesională.

Ø O conferinţă de lansare.

Ø O campanie de informare/conştientizare pentru popularizarea oportunităţilor de facilitare a tranziţiei de la statutul de student la acela de angajat prin sporul de competenţă individuală obţinut prin participarea la stagii practice performante.

Ø 1 site web propriu al proiectului.

 

Anunturi
| Contact |

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Copyright 2012. Universitatea ,,1 Decembrie 1918" Alba Iulia